Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU ŻYCIE S.A.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU ŻYCIE S.A.

Grupa KOK sp. z o.o. korzysta z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A., przy pomocy którego w bieżącym roku doposażono Oddział Ochrony Fizycznej, Oddział Ochrony Przeciwpożarowej oraz Punkt Udzielania I Pomocy w budynku Biura Zarządu w urządzenia i sprzęt ochronny, znacząco poprawiający warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba nadzorująca projekt:  Sebastian Lier – Kierownik Zespołu ds. BHP.