Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek Grupa KOK sp. z o.o. i Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o.

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek Grupa KOK sp. z o.o. i Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o.

Zarząd Spółki Grupa KOK sp. z o.o. zawiadamia o zamiarze połączenia Spółek: Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu i Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe są do wglądu w siedzibach Spółek.

Załączniki:

Plan połączenia z załącznikami,

Dokumenty finansowe Spółki Grupa KOK,

Dokumenty finansowe Spółki KOS.