Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

znak towarowy

znak towarowy

Niniejszym informujemy, że Grupa KOK sp. z o.o. otrzymała znak ochronny Nr 312156 nadany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.