Dział

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy KOK sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy KOK sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Grupa KOK sp. z o.o. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko ze skutkiem na dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Grupa KOK sp. z o.o. za rok 2019, Pana Kazimierza Narasa.
Więcej