Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dział

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę gazów technicznych   Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Gabriela Herisz-Gajda tel. 607 596 786. Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych […]
Więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie śląskiej przy ul. Niedurnego 13

Grupa KOK sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Niedurnego 13, na którą składają się: udział 0,856 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 2387 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00012326/6 oraz prawo własności posadowionej na tej nieruchomości, […]
Więcej

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2019 roku

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2019 roku”  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółki Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny jest Marian Pająk, tel. 607 544 355. Oferty […]
Więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając: tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45. Oferty powinny być przygotowane zgodnie […]
Więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO.

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.– pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami odpowiedzialny jest Marek Markowski tel.  tel.605 431 709 . Oferty powinny być przygotowane zgodnie […]
Więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZESPOŁU GARAŻY BLASZANYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę zespołu garaży blaszanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Ryszard Stec  Tel. 516 157 028. Oferty powinny być […]
Więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ OW “BRZEGI”

Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego „Brzegi” położonego w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9 (Powiat lubliniecki), na którą składają się: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zborowskich, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 78/36, nr inw. 11/003/1, o powierzchni 12 880,00 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą […]
Więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA LEASING SAMOCHODÓW

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: LEASING SAMOCHODÓW Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Jarosław Kulej. Tel. 693 824 560. Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. […]
Więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8 OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1790/1 o powierzchni 1.900m2 oraz własności budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 1.019,64m2 wraz z przyległym parkingiem na 23 miejsca, wykonanym z kostki brukowej betonowej, za cenę nie mniejszą niż 1.816.000,00zł brutto (słownie jeden milion osiemset szesnaście tysięcy […]
Więcej