Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dział

Dostawa sortów mundurowych

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę  sortów mundurowych Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając Tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45. Oferty powinny być przygotowane […]
Więcej

Leasing samochodów

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: LEASING SAMOCHODÓW Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Robert Kuźmiński tel. 661307238. Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków […]
Więcej

Dzierżawa i serwis kabin sanitarnych

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę i serwis kabin sanitarnych Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Zbigniew Pękala tel. 606740083. Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją […]
Więcej

LEASING SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, ogłasza przetarg nieograniczony na: LEASING SAMOCHODU DOSTAWCZEGO  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Robert Kuźmiński tel. 661307238. Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków […]
Więcej

Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla Oddziałów Grupy KOK sp. z. o.o.

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę chemii gospodarczej i środków czystości dla Oddziałów Grupa KOK sp. z. o.o. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp.  z o.o. 41-806 Zabrze,  ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.– pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna  Lidia […]
Więcej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 13

Grupa KOK sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU   nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Niedurnego 13, na którą składają się: udział 0,856 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 2387 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00012326/6 oraz prawo własności posadowionej […]
Więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ OW “BRZEGI”

Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego „Brzegi” położonego w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9 (Powiat lubliniecki), na którą składają się: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zborowskich, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 78/36, nr inw. 11/003/1, o powierzchni 12 880,00 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą […]
Więcej