Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dział

Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi 24 t w 2019 roku

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:   „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi 24 t w 2019 roku”  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny jest Marian Pająk tel. 607 544 355. Oferty powinny […]
Więcej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 13

Grupa KOK sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU   nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Niedurnego 13, na którą składają się: udział 0,856 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 2387 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00012326/6 oraz prawo własności posadowionej […]
Więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ OW “BRZEGI”

Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego „Brzegi” położonego w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9 (Powiat lubliniecki), na którą składają się: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zborowskich, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 78/36, nr inw. 11/003/1, o powierzchni 12 880,00 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą […]
Więcej