Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dział

Przetarg nieograniczony na dzierżawę wózków widłowych

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 Ogłasza przetarg nieograniczony na: DZIERŻAWĘ WÓZKÓW WIDŁOWYCH Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl Za kontakt z […]
Więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019

Zarząd Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019 i sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań  w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po badanym roku obrotowym dla spółek zależnych:…. Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. […]
Więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej Za kontakt z oferentami […]
Więcej

Przetarg nieograniczony na: dostawę sortów mundurowych dla pracowników Oddziału Ochrony Fizycznej

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sortów mundurowych dla pracowników Oddziału Ochrony Fizycznej Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony […]
Więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.  z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.   Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.– pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej […]
Więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę butów militarnych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę butów militarnych. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej: www.kokzabrze.pl Za kontakt z oferentami jest […]
Więcej

Zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych z logo spółki zgodnie z załącznikiem. Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny: Pan Tomasz Dudzicz –  Tel. 661-126-271. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Oferty należy […]
Więcej