Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dział

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 13

Grupa KOK sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11  OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU   nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Niedurnego 13, na którą składają się: udział 0,856 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 2387 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00012326/6 oraz prawo własności posadowionej […]
Więcej