Wykaz numerów telefonów kierowników komórek organizacyjnych

Główny Księgowy – Prokurent Elżbieta Szołtysek
tel. 690 541 706
e-mail: e.szoltysek@kokzabrze.pl

Kierownik Działu ds. Administracyjno – Prawnych
Dariusz Tatara
tel. 515 815 126
e-mail: d.tatara@kokzabrze.pl

Kierownik Działu ds. Marketingu i Sprzedaży
Mariola Polok
tel. 607 944 913
e-mail: m.polok@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Kadrowych
Sonia Konecka
tel. 607 944 874
e-mail: s.konecka@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Płac i Ubezpieczeń
Joanna Chlebisz
tel. 661 264 430
e-mail: j.chlebisz@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych
Katarzyna Stypkowska
tel. 661 935 746
e-mail: k.stypkowska@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Logistyki i Zamówień
Gabriela Herisz-Gajda
tel. 607 596 786
e-mail: g.herisz@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Finansowo – Księgowych
Alina Krajewska
tel. 505 432 490
e-mail: a.krajewska@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. BHP
Sebastian Lier
tel. 726 450 006
e-mail: s.lier@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Informatyki
Joanna Machura – Błaż
tel. 661 290 522
e-mail: informatyka@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Ochrony Informacji i Kontroli Wewnętrznej
Bożena Wróbel
tel. 661 150 674
e-mail: b.wrobel@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Promocji
Dorota Spyra
tel. 694 430 879
e-mail: d.spyra@kokzabrze.pl

Kierownik Zespołu ds. Szkoleń
Bogdan Raj
tel. 607 345 780
e-mail: b.raj@kokzabrze.pl

Kierownik Oddziału Ochrony Fizycznej
Zbigniew Pękala
tel. 606 740 083
e-mail: z.pekala@kokzabrze.pl

Kierownik Oddziału Ochrony Przeciwpożarowej
Bogusław Meiksner
tel. 609 299 193 e-mail: b.meiksner@kokzabrze.pl

Kierownik Oddziału Gospodarczego
Ryszard Musiał
tel. 665 588 337 e-mail: r.musial@kokzabrze.pl

Kierownik Oddziału Centrów Demontażowych
Marian Pająk
tel. 607 544 355
e-mail: m.pajak@kokzabrze.pl