Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy KOK sp. z o.o.