Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Ochrona Danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: osobowych   (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 933)   informuję, iż:

 

  • administratorem danych osobowych jest Grupy KOK Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu adres 41-806 Zabrze , ul Lompy 11,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji usługi obsługi klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich,
  • dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Jawny rejestr zbiorów

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Grupa KOK Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu dostępny jest w siedzibie Administratora Danych
w Zabrzu, przy ul. Lompy 11