Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

WŁADZE SPÓŁKI

Kazimierz Naras – Prezes Zarządu

Wiesław Hyżak – Wiceprezes Zarządu

Sekretariat tel.: 32 717 02 21, fax: 32 271 18 53

 

NIP: 648-25-74-836
REGON: 240306776
KRS: 0000251834
Kapitał zakładowy 8.263.000,00 zł,