Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na lokalizacji dachowej budynku w Zabrzu przy ul. Lompy 11

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:

leasing operacyjny na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na lokalizacji dachowej

budynku w Zabrzu przy ul. Lompy 11.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Antoni Konarzewski Tel. 693824557.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminach do dnia: 06.08.2020 godz. 10.30

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Przesunięcie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.08.2020

15.07.2020., SIWZ

15.07.2020., Załącznik nr 1 do SIWZ-Wymagania techniczne

15.07.2020., Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy

29.07.2020 r. Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy – wersja edytowalna

15.07.2020., Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

29.07.2020 r., Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – wersja edytowalna

15.07.2020., Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług

29.07.2020 r., Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług – wersja edytowalna

15.07.2020., Załącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

29.07.2020 r., Załącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz osób – wersja edytowalna

15.07.2020 r., Załącznik nr 6 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy