Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZESPOŁU GARAŻY BLASZANYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZESPOŁU GARAŻY BLASZANYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę zespołu garaży blaszanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Ryszard Stec  Tel. 516 157 028.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminach do dnia: 20.08.2018 r. godz. 11.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1.Projekt budowlany,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Książka przedmiarów,

Załącznik nr 3 – Porozumienie,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy