Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla Oddziałów Grupy KOK sp. z. o.o.

Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla Oddziałów Grupy KOK sp. z. o.o.

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę chemii gospodarczej i środków czystości dla Oddziałów Grupa KOK sp. z. o.o.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp.  z o.o. 41-806 Zabrze,  ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.– pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna  Lidia Adamiec Tel.661 111 712 lub 32 717 0245.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminach do dnia: 01.04.2019 r. godz. 10:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy,

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy,

Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz cenowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy Współpracy – zakup materiałów, urządzeń, wyposażenia,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz adresowy.