Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019

Zarząd Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019 i sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań  w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po badanym roku obrotowym dla spółek zależnych:….

  • Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. w 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach, oddzielnie dla każdej
z ww. Spółek,
z adnotacją:

  • „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie”,
  • „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. w Zabrzu.

Koperty z ofertami należy przesłać lub złożyć w kancelarii Spółki Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lompy 11 (pok. 9) do dnia 8 grudnia 2017r., do godz. 1300.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/717-02-35.

Załącznik:

Pełna treść zaproszenia

Wyniki konkursu – KR

Wyniki konkursu – KOS