Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki

Zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych z logo spółki zgodnie z załącznikiem.

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny: Pan Tomasz Dudzicz –  Tel. 661-126-271.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres t.dudzicz@kokzabrze.pl zgodnie z załączonym wzorem Formularza do dnia 13.07.2017 r. do godz. 900.

Oferta powinna być złożona kompleksowo a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 112.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy – lista gadżetów

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw