RODO

Administratorem Państwa  Danych Osobowych jest:

Grupa KOK Sp. z o.o.

z siedzibą w Zabrzu  41-806  ul. Lompy 11,

tel. 32/ 717-02-20

e-mail: kok@kokzabrze.pl

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:

Grupa KOK Sp. z o.o.

Bożena Wróbel

Zabrze 41-806 ul. Lompy 11

tel. 32/ 717-02-68

e-mail: b.wrobel@kokzabrze.pl

Zgodnie z artykułem 13. RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek Grupa KOK Sp. z o.o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników pdf.