Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy KOK sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy KOK sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Grupa KOK sp. z o.o. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko ze skutkiem na dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Grupa KOK sp. z o.o. za rok 2019, Pana Krzysztofa de Mehlem.