Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Szkolenia

Prowadząc szeroką działalność szkoleniową nie ograniczamy się  tylko do kursów zawodowych. Współpracujemy z doświadczoną kadrą wykładowców, trenerów i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kompleksowa obsługa naszych partnerów polega na współpracy, od momentu przygotowania programu kursu lub szkolenia, zgodnie z potrzebami i wytycznymi, po realizację. Kursantów i uczestników szkoleń przyjmujemy w naszych przedstawicielstwach na terenie województwa śląskiego lub zgodnie z życzeniem klienta w lokalizacji przez niego wskazanej. Dysponujemy nowoczesnym i w pełni wyposażonym ośrodkiem szkoleniowym w Zabrzu. Realizujemy kursy bhp, szkolenia i kursy specjalistyczne,  kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych, kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe, kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursy w zakresie obsługi  oprogramowania komputerowego.  Uzupełnieniem są szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz szkolenia z umiejętności  miękkich.

Kontakt:
tel. 607 345 780, 32 717 02 25, e-mail: b.raj@kokzabrze.pl