Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Ochrona przeciwpożarowa

W ramach świadczonych usług pomagamy naszym klientom zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa pożarowego. Realizowane usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywane są przez kwalifikowanych specjalistów pożarnictwa. Posiadamy certyfikaty najważniejszych producentów sprzętu przeciwpożarowego. Wykonujemy przeglądy i naprawy sprzętu i urządzeń gaśniczych oraz realizujemy celowe projekty z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przygotowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz plany i realizacje wyposażenia i oznakowania obiektów. Oferowane usługi wykonujemy zarówno u klienta jak i na terenie naszych stacjonarnych jednostek. Naszym klientom zapewniamy stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym pomieszczeń, budynków, urządzeń oraz utrzymanie niezbędnej wiedzy i właściwej postawy u pracowników, personelu, obsługi. Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym z zasad prowadzenia ewakuacji, wraz z praktycznymi ćwiczeniami obsługi i użycia sprzętu gaśniczego. Wykwalifikowana kadra specjalistów,  odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz otwarcie na potrzeby klientów sprawiają, że współpraca z nami daje wymierne korzyści ekonomiczne oraz poczucie bezpieczeństwa.

tel. (32) 718-33-57, 609 299 193, e-mail: b.meiksner@kokzabrze.pl