Grupa KOK sp. z o.o. jest regionalnym liderem w sektorze usług świadczonych przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Obszar działania Spółki obejmuje Aglomerację Śląską, Podbeskidzie, północno-zachodnią Małopolskę oraz okręg rybnicki. W chwili obecnej zatrudniamy ok. 950 osób z czego ponad 600 wpisanych jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Kadra kierownicza Spółki została merytorycznie przeszkolona (ukończone studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”) do współpracy z administracją publiczną w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Specjalizujemy się w ochronie zakładów przemysłowych, zarówno tych dużych, jak i małych. Chronimy między innymi wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A., oraz należące do innych spółek górniczych, zakłady energetyczne, instytucje finansowe. Logo naszej Spółki widnieje w wielu firmach z sektora małego średniego biznesu. Oferujemy niezawodne systemy telewizji przemysłowej oparte na najnowszych technologiach. Dysponujemy nowoczesnym Centrum Monitoringu, obsługującym region Górnego Śląska w zakresie zabezpieczeń technicznych i koordynacji działań Grup Interwencyjnych. Oferujemy kompleksową usługę ochrony obejmującą opracowanie modelu zabezpieczenia obiektu, uzgodnienie Planu Ochrony, montaż i scalanie systemów zabezpieczeń technicznych oraz wykwalifikowaną obsadę posterunków stałych i patrolowych. Naszą wizytówką są doskonale wyszkoleni i wyposażeni pracownicy, którzy w odróżnieniu od innych firm ochroniarskich w przeważającej większości zatrudniani są na umowę o pracę.

Zaufało nam wielu klientów – przekonaj się, że jesteśmy najlepsi !

„Holding KW sp. z o.o.

29 czerwca 2017 r. dokonano podziału Kompanii Węglowej S.A. poprzez przeniesienie całości majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz dwóch powstałych spółek:

– Holdingu KW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

– Nieruchomości KW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Do Spółki Holding KW sp. z o.o. przeniesiono w wyniku podziału, w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 3 k s h, część majątku Kompanii Węglowej S.A. obejmującego m. in. akcje lub udziały w spółkach, których wspólnikiem lub akcjonariuszem była Kompania Węglowa S.A.

Strukturę Grupy można podzielić na następujące trzy obszary działalności:

– działalność turystyczną: Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.,

– działalność ubezpieczeniową: GSU S.A.,

– działalność usługową na rzecz górnictwa:

                * Haldex s.A.

                * Trakt Sp. z o.o.

                * Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.,

* Grupa KOK sp. z o.o.,

* Wydawnictwo Gospodarcze.”