Innowacyjność i wygoda w ochronie osób i mienia

Do zakresu działań Zespołu ds. Monitoringu ze wsparciem Grup Interwencyjnych oraz ochrony fizycznej Grupy KOK sp. z o.o. należy:

  • Projektowanie i wdrażanie systemów zabezpieczeń dostosowanych do potrzeb Klienta, wykrywających w czasie rzeczywistym niekorzystne zdarzenia na terenie obiektów tj. włamania, kradzieże, naruszenia ciągłości określonych stref, nieautoryzowane wejścia
  • Właściwy dobór sprzętu, w tym kamer pracujących w podczerwieni i czujników ultradźwiękowych pozwalających na efektywne ich wykorzystanie nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady śniegu lub mgły
  • Pełna rejestracja zdarzeń i działań operatora
  • Analiza sygnałów oraz w razie potrzeby, adekwatna reakcja pracowników ochrony fizycznej i Grup Interwencyjnych
  • Serwis techniczny urządzeń, sieci i oprogramowania
  • Uniwersalność i otwartość systemu zabezpieczeń polega na możliwości wykorzystania sprzętu posiadanego przez Klienta, który można w razie potrzeby uzupełnić, rozbudowując i dostosowując optymalnie do określonych wymagań, tak by było możliwe wdrożenie autorskiego oprogramowania

Kontakt: