Oddział Ochrony Przeciwpożarowej Grupy KOK świadczy usługi związane z kompleksowo pojętą, podstawową ochroną przeciwpożarową budynków, terenów, pomieszczeń i urządzeń. Dysponujemy również uprawnieniami jednostki ochrony przeciwpożarowej. Realizujemy:

 1. Okresowe przeglądy gaśnic i agregatów gaśniczych;
 2. Okresowe przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;
 3. Pomiary parametrów ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej wewnętrznej
  i zewnętrznej;
 4. Remonty gaśnic i agregatów gaśniczych;
 5. Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych;
 6. Zakup i instalacja sprzętu gaśniczego, oznakowań ewakuacyjnych i przeciwpożarowych wraz z doradztwem w tym zakresie;
 7. Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji alarmowania i postępowania na wypadek pożaru;
 8. Prowadzenie instruktaży i szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji wraz z instruktażem praktycznego użycia sprzętu gaśniczego.
 9. Zabezpieczenie imprez w pomieszczeniach i w plenerze;
 10. Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektów;
 11. Prowadzenie pompowań wody, lokalnych wycinek drzew.

Kontakt: