Grupa KOK sp. z o. o. działa na rynku od 1993 roku. W 2019 roku przejmując Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o działalność szkoleniową, polegając na doświadczeniu szkoleniowym przejętej Spółki obecnej na polskim rynku od 1994 roku. Zakres szkoleń obejmuje w szczególności: branżę górniczej, budowlaną, transportową oraz dziedzinę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Średnio rocznie przez ostatnie 13 lat szkolono ok. 41 tyś osób rocznie, współpracując z wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz maszyn.

Ośrodek szkolenia Grupy KOK sp. z o.o. dysponuje stałymi centrami szkoleniowymi –w Zabrzu w Centrali Spółki oraz w Czechowicach-Dziedzicach (centrum szkoleniowe przy Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”).

Priorytetem Spółki jest prowadzenie szkoleń i kursów zgodnie z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod nauczania. Posiadamy niezbędne zezwolenia i zgody Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
posiadamy również Akredytację Kuratora Oświaty.

Z naszych usług korzystają m.in.: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, Haldex S.A., Trakt Sp. z o.o., Polska Grupa Górnicza S.A. , Kopalnia Piasku Kotlarnia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.

Kursy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego podległych
Dozorowy Technicznemu

– wózki widłowe
– podesty ruchome (tzw. „zwyżki)
– suwnice
– wciągniki i wciągarki
– windy towarowe oraz towarowo-osobowe
– żuraw samojezdny
– żuraw przenośny HDS
– żuraw wieżowy
Oraz pozostałe zgadnie z rozporządzeniem.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kurs zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją egzaminacyjną powołana
przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie
uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

Kursy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi
lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego podległych
Dozorowy Technicznemu

Kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej
pomocy

Kursy w specjalnościach górniczych

Kontakt:

Kursy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi
lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego podległych
Dozorowy Technicznemu

Kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej
pomocy

Kursy w specjalnościach górniczych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kurs zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją egzaminacyjną powołana
przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie
uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy

Kursy i szkolenia specjalistyczne powtarzane co 5 lat oraz przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: