Grupa KOK sp. z o. o. działa na rynku od 1993 roku. W 2019 roku przejmując Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o działalność szkoleniową, polegając na doświadczeniu szkoleniowym przejętej Spółki obecnej na polskim rynku od 1994 roku. Zakres szkoleń obejmuje w szczególności: branżę górniczą,  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy i szkolenia w zakresie uprawnień URE, a także  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji społecznych oraz doskonalące warsztat pracy nauczycieli, wykładowców, nauczycieli pozaszkolnych form kształcenia i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Współpracujemy  z wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą wykładowców.

Ośrodek szkolenia Grupy KOK sp. z o.o. dysponuje centrami szkoleniowymi – w Zabrzu, w Centrali Spółki oraz w Czechowicach-Dziedzicach (centrum szkoleniowe przy Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”).

Priorytetem Spółki jest prowadzenie szkoleń i kursów zgodnie z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod nauczania

Oferujemy:

Szkolenia w dziedzinie BHP:

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP
-dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno- biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kurs pedagogiczny w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

Kursy dla pracowników branży górniczej

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenia dla księgowych

Szkolenia dla pracowników działów kadrowo – płacowych

Szkolenia z zakresu IT (MS Office, MS Excel, MS Power Point)

 

Kontakt: