Grupa KOK sp. z o. o. działa na rynku od 1993 roku. W 2019 roku przejmując Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o działalność szkoleniową, polegając na doświadczeniu szkoleniowym przejętej Spółki obecnej na polskim rynku od 1994 roku. Zakres szkoleń obejmuje w szczególności: branżę górniczą,  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy i szkolenia w zakresie uprawnień URE, a także  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji społecznych oraz doskonalące warsztat pracy nauczycieli, wykładowców, nauczycieli pozaszkolnych form kształcenia i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Współpracujemy  z wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą wykładowców.

Ośrodek szkolenia Grupy KOK sp. z o.o. dysponuje centrami szkoleniowymi – w Zabrzu, w Centrali Spółki oraz w Czechowicach-Dziedzicach (centrum szkoleniowe przy Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”).

Priorytetem Spółki jest prowadzenie szkoleń i kursów zgodnie z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod nauczania

Oferujemy:

Szkolenia w dziedzinie BHP:
Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP
-instruktaż ogólny dla pracowników nowoprzyjętych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP
-dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno- biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kurs pedagogiczny w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenia dla księgowych

Szkolenia dla pracowników działów kadrowo – płacowych

Szkolenia z zakresu IT (MS Office, MS Excel, MS Power Point)

 

Kontakt:

 
 

Kursy w specjalnościach górniczych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kurs zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją egzaminacyjną powołana
przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie
uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.