Skład Rady Nadzorczej Grupy KOK sp. z o.o.

Mateusz Cup – Przewodniczący

Anna Maria Gołuch – Wiceprzewodnicząca

Przemysław Rawa–Klocek – Sekretarz

Mariola Duraj-Majda – Członek

Władze spółki

Marek Nobis – Prezes Zarządu

Jan Karasiewicz – Wiceprezes Zarządu

NIP: 648-25-74-836
REGON: 240306776
KRS: 0000251834
Kapitał zakładowy 16 263 000,00 zł,