Władze miasta Świętochłowice w zeszłym tygodniu podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia programu pilotażowego, w ramach którego porządku na placach i ulicach miasta strzec będzie Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski (ZIMM).

W ramach programu, którego celem jest podwyższenie bezpieczeństwa w mieście,  zamontowane zostaną kamery w dzielnicy Świętochłowic – Lipinach, a testowanie możliwości i efektywności systemu potrwa do końca maja. Wdrożenie ZIMM należeć będzie do DTM Technology Sp. z o.o. wraz z partnerami  tj. Grupą KOK sp. z o.o. oraz InfoAD.

 

Celem miejskiego monitoringu wizyjnego  jest zminimalizowanie liczby przypadków napadów, wybryków chuligańskich, aktów wandalizmu i niszczenia mienia, kradzieży czy bójek.

W przypadkach  zaistnienia konkretnych, niepożądanych i niebezpiecznych zdarzeń , a także dzięki możliwości bezpośredniego łączenia Śląskiego Centrum Monitoringu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą Miejską  i Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach  zwiększona będzie możliwość wykrywania przestępstw lub wykroczeń.

 

Skuteczność zastosowania Zintegrowanego  Inteligentnego Monitoringu Miejskiego może spowodować, że Świętochłowice będą wkrótce bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcom żyje się lepiej,

a nawet zakątki miasta znajdą się pod czujnym okiem monitoringu wizyjnego czyli Śląskiego Centrum Monitoringu Grupy KOK sp. z o.o.