Grupa KOK sp. z o.o. jest jedną z największych na Śląsku firm świadczących usługi

w zakresie ochrony osób i mienia.

Jesteśmy profesjonalnym, godnym zaufania pracodawcą.

Szukamy kandydatów na stanowiska:

– Pracownika ochrony,

– Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej uprawnionego do wykonywania czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

do ochrony obiektów: w Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Łaziskach Górnych, Gliwicach, Lędzinach, Bieruniu Nowym, Rybniku, Radlinie, Rydułtowach.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę / umowa zlecenie.

Oferujemy:

– regularne i terminowe wynagrodzenie,

– umundurowanie oraz pełne, niezbędne wyposażenie,

– profesjonalne przeszkolenie, wsparcie w zdobyciu uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony,

– rzetelne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

– pracownicy otrzymują świadczenia urlopowe, świadczenia świąteczne z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prosimy kandydatów o zamieszczenie w cv aktualnej klauzuli poufności obowiązującej w 2021 roku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w następującej wersji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 1. Bytom, tel.: 606 379 198
 2. Ruda Śląska, Zabrze, tel.: 665829 293
 3. Łaziska Górne, tel.: 661 953 859
 4. Gliwice, tel.: 665 849 630
 5. Lędziny i Bieruń Nowy, tel.: 660 776 811
 6. okręg rybnicki, tel.: 606 469 278

Aby uzyskać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony kandydat powinien:

 • złożyć pisemny wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do komendanta wojewódzkiego policji.
 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z orzeczeniem lekarskim oraz psychologiczno – psychiatrycznym
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa
 • kserokopię zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (ważne: oferujemy kurs, po ukończeniu  którego można zdobyć takie zaświadczenie).

Dołącz do naszego Zespołu!