2020.10.14.Ogłoszenie.Sprzedaż.Garaże.Przetarg_

W imieniu Zarządu Grupy KOK sp. z o.o. informujemy, że z uwagi na wzrost zakażeń związany z COVID – 19, zmianie ulega termin ustnej licytacji, która pierwotnie miała odbyć się 9 listopada 2021 r. Nowy termin ustnego przetargu ustala się na 22 listopada 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych postępowaniem zapraszamy do kontaktowania się w wyż. wym. sprawie pod numer telefonu 609 552 845.