O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę  sortów mundurowych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze,
ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl.

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Patrycja Cierpioł Tel. 515 815 168 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminach do dnia: 16.11.2021 godz. 9.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości,
bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SWIZ – Istotne Postanowienia Realizacji Umowy

Wzór naszywki Logo

bluza mundurowa – przód

bluza mundurowa – tył

kurtka wiatrówka – przód

kurtka wiatrówka – tył

kurtka ocieplana – przód

kurtka ocieplana – tył

odpinane rękawy

połączenie kurtki ocieplanej z wiatrówką na zamek

polar – przód

polar – tył

spodnie – przód

spodnie – tył