Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku funkcję Inspektora Ochrony Danych w Grupie KOK sp. z o.o. obejmuje p. Katarzyna Stypkowska.