Grupa KOK sp. z o.o., jedna z największych na Śląsku firm świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia  zatrudni pracowników ochrony fizycznej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę / umowa zlecenie.

System pracy:  zmianowy.

Do obowiązków pracownika ochrony należeć będzie:

 • Ochrona obiektów zakładu,
 • Praca na posterunkach.

Wymagania:

 • Niekaralność,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Obywatelstwo polskie lub UE,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione,

umyślnie i nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie o tego rodzaju przestępstwo.

 

Oczekiwania:

 • Sumienność,
 • Kultura osobista,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra sprawność fizyczna i psychiczna,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy.

Zapewniamy:

 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie,

Dokumenty aplikacyjne tj. życiorys zawodowy i list motywacyjny prosimy przesłać na adres:   i.lier@kokzabrze.pl

Wszelkie dodatkowe informacje  zostaną  Państwu udzielone  pod  numerami  telefonów:  691, 937 698, 887 100 809 w godzinach 7.00 – 15.00.

Prosimy aby życiorys (c.v.) zawierał oświadczenie dotyczącym przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa.”

 

Po analizie dokumentów i wstępnej selekcji prosimy o przygotowanie:

 1. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kserokopii świadectw pracy lub zaświadczeń w przypadku trwającego stosunku pracy celem udokumentowania stażu pracy.
 4. Innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych  jest Grupa KOK z siedzibą w Zabrzu. Kontakt z  Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: k.stypkowska@kokzabrze.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu wykonywania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań wykonywanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.