OGŁOSZENIE

W związku z potrzebą realizacji dostaw gazów technicznych  zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert

Termin złożenia oferty do dnia 27.11.2023 r. do godz. 1000.

Treść SIWZ wraz z wymaganymi formularzami wysyłamy w załącznikach do niniejszego maila.

Informujemy, że Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Osobą do kontaktu jest Monika Hola Tel. 663400831  mail: m.hola@grupakok.pl

 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie naszą propozycją współpracy i zapraszamy do złożenia oferty.

Ponadto zwracamy się z prośbą o informację mailową w sytuacji gdy nie będą Państwo zainteresowani  naszą ofertą.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne warunki umowy