Rada Nadzorcza Spółki Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lompy 11 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa KOK sp. z o.o. VII kadencji.

GRUPA KOK Ogłoszenie nowa (VII) Kadencja dot. Wiceprezesa Zarządu Spółki

Załączniki do ogłoszenia – dot. stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki